Involvering som skapar skillnad

Veidekke är idag Skandinaviens fjärde största bygg- och anläggningsföretag med huvudkontor i Oslo. Företaget grundades 1936 och kännetecknas idag av en stark företagskultur där engagemang och involvering är en viktig del som ligger till grund för verksamhetens framgång.

I samband med att Veidekke bytte ut deras tidigare ärendehanteringssystem till Lime CRM, kom de i kontakt med Lime Intenz. Genom workshops i förändringsledning har de fått nya insikter om hur förändringen ska drivas igenom och tas emot på bästa sätt hos användarna.

Veidekke belyser att utbildningarna har varit intressanta och givande, men framförallt tvingat fram en välbehövlig paus för att lyfta blicken och prata om vilka mjuka värden som inte får missas under projektet. Det har varit ögonöppnande i form av vad som driver oss människor och vad som krävs för att lyckas. Tillsammans med Lime Intenz togs en handlingsplan fram som fortsatt jobbas utifrån.

”Utbildningarna i förändringsledning skapar otroliga förutsättningar för att lyckas. Lime Intenz är inte som vilken managementkonsult som helst, utan har faktiskt erfarenhet av hur andra implementerar systemstöd, vilket är en styrka. ”

Jens Ekelund Rosberg, Affärs- & Processansvarig, Veidekke Sverige