Ökat medvetande kring affärsmässighet

Knowit är konsultbolaget som grundades 1990 och har byggt sitt erbjudande i linje med samtidens digitalisering. Knowit har kontor i såväl Sverige som Norge, Danmark, Finland och Tyskland, med omkring 2300 medarbetare ombord.

Lime Intenz har sedan flera år arbetat med Knowit inom det som kallas Knowit-akademien samt medverkat inom introduktionsprogrammet för traineer i Stockholm

Knowit upplever idag att deras konsulter, som jobbar i kunduppdrag ute hos kund eller i inhouseprojekt, är mer medvetna om vikten av affärsmässighet, säljorientering och fokusering, 

”Vi är mycket nöjda med Lime Intenz bidrag”

Elisabet Rönnlöv, HR Affärsområdet Solutions, Knowit