Förändrings­ledning

Förändringsledning handlar i stort sett om att jobba med förändringen före, under och efter den aktualiseras och att se till att medarbetare hålls motiverade under hela processen.

Proaktiv säljkultur för ökad kundnöjdhet

Att förstå värdet av proaktiv kultur är en framgångsfaktor för flera bolag. Därför är det viktigt att alla i organisationen lär sig se värdet i en sådan kultur.

Ledarskaps­utveckling

Vi vågar påstå att ett bra ledarskap och en förmåga att kunna anpassa sig efter individer rent av är den viktigaste utgångspunkten för att driva din verksamhet i rätt riktning.

Säljträning

Bara för att man arbetat med försäljning en längre tid så är man inte per automatik en fullfjädrad säljare. Men även en fullfärdad säljare kan alltid utvecklas, eller hur?

Ankarlänk till förändringsledning

Förändrings­ledning

Att få en förändring att bli hållbar, så som nytt CRM system eller nya processer, att bli hållbara hjälper vi er genom workshops baserade på best practice och utifrån era mål. Vi har beprövade metoder för att säkerställa att era förändringar inte blir som ett gymkort inköpt i januari, utan en resa där alla involverade håller motivationen uppe hela vägen.

Ankarlänk till Proaktiv säljkultur för ökad kundnöjdhet

Proaktiv säljkultur för ökad kundnöjdhet

Idag vet man att en av de största konkurrensfördelarna ett bolag kan ha är sitt eget proaktiva beteende, i alla led av organisationen. Vi hjälper er med träning och workshops för att säkerställa att era medarbetare och ledare i alla led ser värdet av en proaktiv kultur samt en tydlig action plan på vad det innebär för just er. Målet? Att ni ska nå fulla potential som företag givetvis!

Ankarlänk till Ledarskaps­utveckling

Ledarskaps­utveckling

Vi har många kunder som jobbar dedikerat med Lime Intenz för sina ledare, i allt från ledarskapsprogram anpassade till sina egna kärnvärden och kultur, till punktinsatser och coaching av ledare. Målet är att våra kunder ska ha ledarskap i världsklass för att kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.  

Ankarlänk till Säljträning

Säljträning

Bara för att man arbetat med försäljning en längre tid så är man inte per automatik en fullfjädrad säljare. Vi har hands om säljträningsupplägg för att öka färdigheterna hos era säljare så att ni kan nå högre höjder och större resultat. Fokus på träningarna anpassas till era behov, allt från det optimala kundmötet till förhandlingsteknik.  

Vad är era mål för 2022 och vad kan vi göra för att hjälpa er nå dit?