OF Ekeri

OF Ekeri fann framgångsreceptet med våra konsulter. Läs mer om hur vi hjälper OF Ekeri…

Veidekke

"...förändringsledning skapar otroliga förutsättningar för att lyckas"…

Addtech

“…det finns ett driv i hela koncernen gällande kompetensutveckling vi inte hade tidigare”…

Addpro

"Med hjälp av Lime intenz har jag fått en större förståelse samt en metodik för hur jag ska planera och bedriva mitt målstyrda säljarbete"…

Knowit

”Vi är mycket nöjda med Lime Intenz bidrag"…

Cloetta

"En viktigt effekt av samarbetet ser vi i vår återkommande medarbetarundersökning"…

Bjurfors

”Lime Intenz har varit skickliga på att snabbt sätta sig in i de specifika utmaningar, kundsituationer och vokabulär som präglar vår bransch”…