Bjurfors

”Lime Intenz har varit skickliga på att snabbt sätta sig in i de specifika utmaningar, kundsituationer och vokabulär som präglar vår bransch…”

Addtech

“…det finns ett driv i hela koncernen gällande kompetensutveckling vi inte hade tidigare”

Cloetta

”En viktigt effekt av samarbetet ser vi i vår återkommande medarbetarundersökning…”

Knowit

”Vi är mycket nöjda med Lime Intenz bidrag”

Addpro

”Med hjälp av Lime intenz har jag fått en större förståelse samt en metodik för hur jag ska planera och bedriva mitt målstyrda säljarbete…”