OF Ekeri är ett bolag med rötterna i Markaryd, som ända sedan starten 1995 haft stort fokus på kundrelationer. Redan från början har deras målsättning varit tydlig: att vara Sveriges främsta återförsäljare av transportlösningar och reservdelar. Med fokus på att inte bara leda kunder till trygga affärer, så tar de även ett stort kliv framåt i branschen genom att måna om en klimatneutral produktion av bland annat släpvagnar.

OF Ekeri är en av Lime Technologies äldsta kunder och bolagets VD, Fredrick Gripenwarg, berättar att de redan från start varit införstådda i vikten av att utnyttja de digitala lösningar som samtiden erbjuder. Med hjälp av Lime Technologies har bolaget framgångsrikt vuxit och utvecklats inom både befintliga och nya affärsområden.

Den viktigaste ingrediensen i framgångsreceptet har varit förståelsen att de inte enbart kan förlita sig på ny teknik utan måste även värna för de personliga relationerna, ha en hög servicegrad samt vårda en nära kundrelation. Därför valde OF Ekeri att under 2022 tog de steget och började arbeta med Lime Intenz.

Transportbranschen står inför ett stundande paradigmskifte. Utvecklingstakten ökar bara mer och mer, och OF Ekeri behövde inte bara utmana gamla sanningar utan även implementera beteendeförändring. Det var här vi på Lime Intenz kom in i bilden.

 

Lösning & resultat

Med en ny ägare och företagsledning stod OF Ekeri inför nya utmaningar både internt och externt. Vi på Lime Intenz har hjälpt OF Ekeri genom processen och agerat som en trygg partner under resans gång genom att skapa både förståelse och glädje för den utveckling företaget har gått igenom.

Fredrik menar att deras bransch står inför ett tydligt paradigmskifte där fokus flyttas alltmer mot hållbara transportlösningar, vilket har ställt nya krav på hur de bedriver sin säljverksamhet. De satsar dessutom på att skapa en ordentlig tillväxt under bolagets nya ledning där vi på Lime Intenz hjälper dom att förändra och utveckla sin säljprocess med bevisat starkt resultat.

”Tack vare Lime Intenz har vi lyckats nå insikten att vi kan nå våra tillväxtmål genom att välkomna de nya krav vi ställs inför. Genom att vara snabbast och bäst på att anpassa oss blir förändringen en fördel i stället för ett problem.”

Fredrick Gripenwarg, VD på OF Ekeri

Trygghet, Glädje och Vilja

Genom workshops med oss på Lime Intenz har OF Ekeri fått mer trygghet, glädje och vilja i sitt arbete. Idag är Lime Intenz ett lika givet verktyg för bolaget som en hammare är för en snickare!

  • Trygghet i att förändring inte är något negativt om man tänker på rätt sätt.
  • Glädje under fantastiska föreläsningar som inspirerat och skapat mervärde för samtliga anställda.
  • Vilja i att utvecklas och bli ännu bättre tack vare den grymma inspiration som vi på Lime Intenz dels förmedlar men även väcker inom de anställda.

Företaget har jobbat tillsammans med vår konsult Josefin Garin och Fredrik beskriver deras samarbete som något extra speciellt då han tycker att hon lyckats väcka inspirationen och viljan till förbättring hos samtliga anställda på bolaget.

 

”Jag ser samarbetet med Lime Intenz som ett självklart inslag i vårt dagliga arbete. Vi behöver hela tiden utvecklas och anpassa oss, såväl inom intern företagskultur som försäljningsstrategi.”

Fredrick Gripenwarg, VD på OF Ekeri

Vill du även uppnå samma resultat och känsla som OF Ekeri? Kontakta oss på Lime Intenz så tar vi fram en plan gemensamt på hur vi kan hjälpa er och lösa era problem.

Kontakta oss