Sälj- och ledarskapsträning på flera nivåer

Cloettas historia sträcker sig hela vägen tillbaka till 1800-talet, då Malmö blev värdstad för Sveriges allra första chokladfabrik. Idag är Cloetta en av de starkaste spelarna på den svenska konfektyrmarknaden och uppfyller med sina omkring 650 passionerade medarbetarare dagligen vårt behov av sötsaker.

Under många år har Cloetta samarbetat med oss på Lime Intenz inom allt från återkommande sälj- och ledarskapsutveckling, till förändringsarbete i samband med sjösättningen av Cloettas nya värderingar.

Under det nära och långvariga samarbetet har vi fått möjlighet att skapa oss en unik förståelse för såväl Cloettas företagskultur som strategier, vilket lett till ett framgångsrikt integrerat arbete med chefer och ledare på många olika nivåer i företaget. Något som gett synliga resultat.

”En viktigt effekt av samarbetet ser vi i vår återkommande medarbetarundersökning, där vi förbättrats inom flera områden, som kommunikation och ledarskap."

Regina Ekström, HR-direktör Cloetta Sweden AB.