Intern kompetensutveckling skapar driv i koncernen

Addtech är en svensk teknikhandelskoncern som idag består av drygt 130 självständiga bolag riktade mot kunder inom tillverkning, industri och infrastruktur. Addtech har en över hundra åt lång historia, och har fortsatt bygga sin framgång på samma affärsidé som grundarna 1906.

Inom det som kallas Addtech Academy utbildas koncernens medarbetare. Syftet är tydligt; Att öka professionaliteten hos Addtechs medarbetare och ge dem förutsättningar att lyckas i sina roller med rätt kompetensutveckling.

Inom områdena sälj och ledarskap är det Lime Intenz som ansvarat för utbildningarna i Addtech Academy, ett samarbete som pågått i 4 år. Konceptet består av tre olika utbildningar inom sälj och affärsmannaskap samt ett 10-dagar långt program speciellt för säljledare. Målet är att alla 1200 medarbetare som arbetar med sälj inom koncernen ska genomgå utbildningen.

”Vi ser en tydlig effekt på de som utbildats inom säljledning. De bolagen når sina mål oftare och de har ett bättre arbetssätt, verktygen implementeras i vardagen.”

Per Lundblad, affärsansvarig Power Solutions, Addtech